Poziv Volonterima!

Pozivamo sve zainteresirane osobe sa šireg područja grada Splita da  se prijave za volontiranje u projektima koje realizira Glazbena mladež Split. 

Glazbena mladež Split (GMS) je osnovana  1970. godine, tada pod nazivom Muzička omladina u Splitu, a djeluje samostalno i u okviru Hrvatske glazbene mladeži (HGM). Članica je Jeunesses Musicales International (JMI) tj. Međunarodne organizacije glazbene mladeži, najveće nevladine organizacije koja je započela s radom 1945. godine u Belgiji. Cilj nam je, kao i svim članicama JMI-a: „omogućiti mladima da se razviju kroz glazbu preko svih granica“.

Naša je osnovna misija povezivanje djece i mladih od vrtićke, preko osnovnoškolske i srednjoškolske dobi sve do fakultetskih dana (a nakon toga i kroz život) s glazbom i kulturom općenito te razvoj publike i očuvanje kulturne nematerijalne baštine. Iako je naglasak našeg djelovanja na klasičnoj, umjetničkoj glazbi, potičemo sve stilove i vrste glazbe, pojedinačno te grupno muziciranje, a cilj nam je i očuvanje tradicije i baštine koju njegujemo educiranjem putem raznovrsnih animatorsko-pedagoških programa. Djeci i mladima omogućujemo da iz prvih redova dožive ljepotu kazališne i glazbene umjetnosti te da kao jedna cjelina, publika, usvoje i pravila kulturnog ponašanja. Kreativno izražavanje naročito je važno u razvoju djeteta, zato im GMS svojom djelatnosti želi pružiti mjesto na kojem mogu izraziti svoje ideje i talente u sklopu raznovrsnih projekata. Na taj način djeca i mladi pretvaraju se u izvođače, čime će iskusiti koliko je kontinuiranog i napornog rada potrebno za ostvarivanje umjetničkih programa.

Posvećeni smo i djelujemo na sljedećim područjima:

 • upoznavanju mladih s kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom
 • poticanju i njegovanju glazbenog stvaralaštva mladih
 • čuvanju hrvatske glazbene baštine i promicanju suvremenoga hrvatskoga glazbenog stvaralaštva.

Također, potičemo suradnju između škola i glazbenih pedagoga s kulturnim ustanovama i orkestrima kroz programe za mlade te razvijamo međunarodnu suradnju u području glazbe. S ponosom možemo reći da smo član Međunarodne Udruge Glazbene mladeži (Jeunesses Musicales International, JMI), koja djeluje u okviru i pod pokroviteljstvom UNESCO-a. Osnovna ideja JMI, a time i naše Udruge, jest glazbom promicati mir, suživot, razumijevanje i kulturnu različitost. Sustavno pratimo i afirmiramo darovite mlade glazbenike. Također, potičemo razvoj volontiranja mladih i aktivnu ulogu u zajednici s posebnim naglaskom na programe usmjerene prema posebno ranjivim skupinama djece i mladih.


Što je volontiranje i uvjeti volontiranja

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

 • Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.
 • Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.
 • Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Tko se može prijaviti:

 • punoljetne osobe sa završenim najmanje srednjoškolskim obrazovanjem
 • maloljetna osoba koja je navršila 15 godina života može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati isključivo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika
 • osobe protiv koje se ne vodi kazneni postupak
 • osobe motivirane za pomoć drugima
 • komunikativne, empatične, tolerantne osobe
 • odgovorne osobe

S odabranim volonterima/kama potpisati će se volonterski ugovori i imati će obvezu volontirati nekoliko sati mjesečno, prema dogovoru.

Prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na poveznici.


U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 10. Zakona o volonterstvu.