11. Dani flaute - otvorene prijave

U sklopu dosadašnjih Dana flaute održani su brojni koncerti voditelja majstorskih radionica i studenata tj. učenika. Tako su Dani Flaute osim u Splitu (Foyer splitskog HNK, Muzej Grada Splita, Umjetnička Akademija) održani u Kaštelima, Solinu, Omišu, Makarskoj,Braču i Imotskom. Na ovom prekrasnom i edukativnom glazbenom putovanju pridružili su nam se Raphael Leone (Švicarska – Austria), Sophie Duffeutrele (Francuska), Alenka Zupan (Slovenija), Matej Grahek (Slovenija), Hansgeorg Schmeiser (Austria), Karl-Heinz Schütz (Austria), Marianne Stucki (Švicarska), Roz Trübcher, (Velika Britanija), Jean-Louis Beaumadier (Francuska), Gülsen Tatu (Turska) i mnogi drugi. 

Radionice su namijenjene svim polaznicima glazbenih škola, muzičkih akademija, profesorima te svim ostalim zainteresiranim za ovaj instrument. Radionice će se odvijati na hrvatskom i engleskom. Sudionici su podijeljeni u dvije kategorije: aktivni i pasivni sudionici. Predavanja s aktivnim sudionicima bit će održavana u obliku individualne nastave. Pasivnim sudionicima bit će omogućeno praćenje tijeka seminara. Broj aktivnih sudionika je radi učinkovitosti ograničen. Broj pasivnih sudionika nije ograničen.

Voditelj radionica 2022. je Riccardo Ghiani (Italija).
Službena korepetitorica Dana flaute biti će vrsna talijanska pijanistica Francesca Carta koja će paralelno održavati radionice flautističke korepeticije.
Radionice će održavati i Jean-Louis Beumadier (piccolo) i Veronique Poltz (komorna glazba i stilovi)

Prijavite se na radionicu putem formulara.