NATJEČAJ

VIII. Ciklus mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

Poštovani mladi glazbenici!

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje na VIII. Ciklusu mladih glazbenika mo. Vinko Lesić u sezoni 2018./2019.

Rok za prijavu je otvoren od 01.08.2018 do 10.09.2018.

PRIJAVNICA

Propozicije VIII. Ciklusa mladih glazbenika mo. Vinko Lesić

 1. Ciklus mladih glazbenika mo. „Vinko Lesić“ (u daljnjem tekstu: ciklus) je ciklus koncerata Glazbene mladeži Split i natjecateljskog je karaktera.
 2. Ciklus čini najmanje 5 (pet), a najviše 8 (osam) cjelovečernjih koncerata. Zbog programske koncepcije i većeg broja prijava stručna služba Glazbene mladeži Split (GMS) može ponuditi i drugačija programska rješenja.
 3. Pravo sudjelovanja na Ciklusu imaju solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije (i zemalja kandidata), koji do 1. srpnja 2019. godine neće navršiti 30 godina (muški solo pjevači 32 godine). Iznimno stručna služba GMS može dopustiti i sudjelovanje mladih glazbenika iz drugih zemalja, pogotovo ako su članovi komornih satava te studiraju u Republici Hrvatskoj.
 4. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se solist ili komorni ansambl koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja u potpunosti ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 5. Kandidat ili sastav šalju prijavu putem on-line obrasca (u privitku) Dokumentaciju nije potrebno slati  poštom.
 6. Završetkom postupka prijave Stručna služba GMS putem e-maila će obavijestiti kandidate da je njihova prijava zaprimljena.
 7. Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji prijave biti pozvani na dopunu prijave. Stručna služba GMS može pozvati kandidate da otklone manje nepravilnosti i nadopune dokumentaciju.
 8. Izbor kandidata za sudjelovanje u Ciklusu po natječaju, uz zadovoljavanje svih formalnih uvjeta, obavljat će se na temelju podnesene prijave uz želju GMS da nastoji omogućiti svim mladim natjecateljima sudjelovanje na Ciklusu.
 9. Kandidati (koji su podnijeli urednu i pravovremenu prijavu na natječaj) bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od završetka natječaja.
 10. Partner Ciklusa je Muzej grada Splita te je predviđeno da se koncerti održavaju u Gotičkoj dvorani jednom mjesečno i to; listopad, studeni i prosinac u 2018. i siječanj, veljača, ožujak, travanj i svibanj u 2019. godini. Kandidati u prijavnom obrascu odabiru željeni termin koncerta. U slučaju preklapanja željenih termina Stručna služba GMS-a pozvati će kandidate da razmotre zamjenske termine. Ukoliko i dalje bude postojalo preklapanje termina Stručna služba GMS-a izvršiti će odabir spornih termina ždrijebom.
 11. Prilikom kreiranja programa koncerta mladi glazbenik je slobodan odabrati program, uz napomenu da je potrebno izvesti barem jednu skladbu splitskog tj. hrvatskog autora.
 12. Sve koncerte Ciklusa prati i vrednuje Ocjenjivački sud.
 13. Članove Ocjenjivačkog suda imenuje Upravno vijeće GMS na prijedlog Ravnatelja GMS.
 14. Ocjenjivački sud ima predsjednika/cu i tri člana. Predsjednik/ca i jedan član predstavljaju stlne članove Ocijnivačkog suda, dok se ostala dva člana izmjenjuju sukladno programskom području njihove ekspertize.
 15. Ocjenjivački sud tj. njegovi članovi na kraju svakog koncerta ispunjavaju glasački listić na kojem ocjenjuju razne segmente izvedbe. Stručna služba GMS zajedno sa stalnim članovim Ocjenjivačkog sud na kraju ciklusa zbraja rezultate te proglašava pobjednika.
 16. Pobjednik Ciklusa osvaja statuu Vinko Lesić rad akademskog kipara Kažimira Hraste.
 17. Ocjenjivački sud može donijeti odluku o drugim i posebnim nagradama Ciklusa.
 18. GMS će nastojati osigurati novčanu nagradu pobjedniku u iznosu od 2.000,00 KN te organizirati koncert u nekom od glazbenih ciklusa GMS. Navedeno ovisi o financijskoj realizaciji ciklusa odnosno raspoloživim sredstvima.
 19. Ciklus u pravilu završava Svečanim koncertom uz dodjelu nagrade.
 20. Organizator zadržava pravo izmjene propozicija.

U Splitu 01.08.2018.                                                                                      Marin Kaporelo spec.admin.publ.

                                                                                                                             Ravnatelj Glazbene mladeži Split