Koncert "Tango Argentino", Andrea Jelavić/flauta i Martina Jembrišak/klasična harmonika